#
Statistikk deltakerevaluering kurs, foto: iSi AS

Administrasjonsystem for kurs

Komplett administrasjonssystem for kursarrangør som styrer hele prosessen fra planlegging av kurs, bemanning, elektronisk påmelding, utsendelse av informasjon til deltakere, rapportering, fakturering og evaluering. For utsendelser bruker systemet dokumentmaler som kunde selv kan tilpasse for ulike typer kurs. Link til evaluering sendes automatisk ut til deltakere siste kursdag via sms eller e-post.

Systemet har gode statistikk og rapporteringsmuligheter både via interaktive grafer, lister med ulike filter og eksportmuligheter til Excel.

Funksjoner (lite utvalg):

 • Kursplan med påmelding på egne nettsider
 • Utsendelse av bekreftelse til deltakere, med praktisk informasjon
 • Dashboard med påmeldinger pr. kurs, siste påmeldinger og statistikk
 • Rapportering og kursevaluering med sammenligning pr. kursleder
 • Utsendelse kursbevis
 • Automatisk overføring av ordre til Visma Global
 • Arkivering av all korrespondanse pr. deltaker og firma

Romsdal.com mobilportal, foto: iSi AS

Mobilportal for romsdal.com

Romsdal.com er blant de mest besøkte sidene i Rauma. Vi laget den opprinnelige versjonen i 2010 og lagde nå en mobilportal for alle turene med visning både på interaktive kart og i lister med ulike filtere.

Mobilportalen tar i bruk funksjoner på mobilen som posisjon og viser bl.a. turer etter avstand fra der en er. Alle dataene som brukes er fra den opprinnelige portalen.

Funksjoner:

 • Forside som viser utvalgte turer ut fra gjeldene sesong
 • Viser automatisk lengde til start basert på brukerens posisjon
 • Interaktiv kartvisning med filter for ulike turtyper
 • Listevisning med sorterbare kolonner og filter for ulike turtyper
 • Automatisk vegbeskrivelse via Google maps
 • Turbeskrivelser med tekst, kart, bilder og høydeprofil

Kartutdrag av sporingssystem, foto: iSi AS

Kartvisning arbeid, integrert med flåtestyring

Kartvisning av arbeidsoppdrag som er integrert med flåtestyring av materiell. Viser alt i samme kart med automatisk oppdatering ettersom materiell beveger seg. Gir full informasjon om arbeidsoppdrag og materiell.

Funksjoner
 • Viser detaljer for arbeidsoppdrag med posisjoner
 • Henter oppdaterte data fra flåtestyringssystem
 • Kan poste data direkte tilbake til flåtestyringssystemet
 • Valgfri visning av type materiell
 • Viser fart og retning med symboler på materiell i bevegelse

Eksempel visning bilder fra webkamera, foto: iSi AS

Drift av webkamera, romsdal.com

Løsning for regelmessig innhenting av bilder fra webkamera og presentasjon av disse på nettside. Leverer også bildedata videre via nettjeneste slik at andre kan bruke bilder på egne nettsider. Henter bilder regelmessig, og optimaliseres automatisk på server. Løsningen styrer også kameraene og flytter posisjon på kamera som har støtte for dette.

Funksjoner:

 • Styring av kameraposisjoner
 • Automatisk henting av bilder til angitte intervaller
 • Kontroll av dagslys, unngå mørke bilder
 • Henter bilder både via e-post og ip adresse
 • Automatisk optimalisering av bilder

GPS spor med målepunkt, foto: iSi AS

Kartvisninger utført arbeid

Løsning for GPS registrering av utført arbeid ute i felt, målt opp med nettbrett med egen CPos antenne. Automatisk innrapportering med materialforbruk av data over nett.

Basert på datainnsamling fra montører i felt kan bedriften enkelt holde oversikt over utført arbeid. Visninger kan sorteres etter b.la. ordrenummer og sted og har detaljert interaktivt kart med visning av registrert spor, med detaljer for hvert enkelt målepunkt og avstand mellom målepunkter.

Funksjoner:

 • GPS registrering med nettbrett med korreksjonsdata fra CPos systemet
 • Spor og artikkelforbruk lagres lokalt og overføres via nett ved nettforbindelse
 • Interaktiv kartvisning med detaljer og kvalitet på gps data
 • Mulighet til å redigere og slette spor med dårlig kvalitet
 • Automatisk overføring av materialforbruk til faktura

SMS-modul, foto: tb

Ny SMS modul som plugin

Laget ny plugin for sms sending til enkeltpersoner og grupper. Automatisk oppslag mot enkeltpersoner i privat adressebok  og i felles adressebok, samt mot grupper. Enkel sending av sms meldinger.

Funksjoner:

 • Validering av mottakere
 • Type ahead på navn
 • Automatisk kontroll for å unngå dobbeltsending til personer som er med i flere grupper
 • Tilgangskontroll til  meldinger

Dataregistrering i felt, foto: Håkon Stokke Sæther

Dataregistrering med nettbrett og GPS

Løsning for datainnsamling og posisjonsinnhenting ved hjelp av industri-tilpasset nettbrett og GPS-antenne. Utføring av ordre med beregning av materialbruk og arbeidskostnader basert på tid og distanse.


Eksempel kostnadsføring prosjekt, foto: iSi AS

Time- og kostnadsregistrering prosjekt

Registrering av timer og kostnader for montører ute på oppdrag som del av et skreddersydd prosjektstyringssystem. Timer og kostnadsføres direkte på prosjekt og på montert element, og med angivelse av kategorier. Drill down rapportering av kostnader på prosjekt, og til detaljert pr. element. I tillegg ble det laget egne rapporter for prosjektregnskap.

Funksjoner:

 • For montører ute på oppdrag
 • Registrering på prosjekt og element
 • Automatisk synkronisering når nettilgang
 • Detaljert drill-down rapportering

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731