iBricks: HMS- og kvalitetssystem

Skybasert løsning for bedriftens internkontroll knyttet til HMS og kvalitet. Omfatter bl.a. avviksrapportering og styrende dokumentasjon, og kan integreres med e-post. Systemet støtter arbeidsflyt med prosesser for godkjenning og har innebygget versjonskontroll.

Vi leverer et oversiktlig og nettbasert system for internkontroll som er enkelt å ta i bruk. Systemet er tilpasset for enkel innrapportering via både PC, mobil eller nettbrett. Det ivaretar kravene små- og mellomstore bedrifter har til dokumentasjon, og bidrar til en kontinuerlig forbedringsprosess.

Moduler

Systemet består av flere moduler som sammen utgjør et effektivt system for styring og oppfølging av HMS og kvalitet i bedriften:

  • Styrende dokumenter med versjonskontroll og elektroniske signaturer
  • Avviksbehandling og rapportering av ønskede og uønskede hendelser og behandling av disse
  • Digitale skjem og registreringer som brukes til ulike typer sjekklister, risikovurderinger m.m.
  • Arkivering og kategorisering av alle skjema
  • Oppgavestyring for varsling av regelmessige rutiner og registreringe

Rollestyrt arbeidsflyt

Bedrifter kan definere egne oppsett for arbeidsflyt til behandling og godkjenning av registrerte data. All behandling skjer elektronisk med varsling over e-post eller sms.

Systemet er også rollestyrt og bruker digitale signaturer til publisering. På den måten gjøres gyldige dokumenter tilgjengelige for de ansatte som har tilgang. Medarbeiderne vil bare se egne registreringer, mens administratorer vil se alle registreringer.

Kontrollpanel og statistikk

Systemet er tilgjengelig via en portal som har enkle snarveier. Portalen har også et kontrollpanel som viser løpende utvikling og statistikk. I tillegg er det søkefunksjoner og en egen rapportgenerator med mulighet for eksport av data til andre løsninger og regneark.

Portalen kan også bygges ut med nye moduler ved behov.

Integrasjoner

Løsningen er fullt ut integrerbar med OneDrive, Office 365, SharePoint, HCL Domino og de mest kjente ERP- og regnskapsysstem med API

Se også på de andre iBricks-modulene:

Funksjonalitet

  • Automatisk varsling via e-post og sms
  • Versjonskontroll av styrende dokumenter
  • Avviksrapporter med bildemuligheter
  • Kategorisering av lagrede skjema
  • Periodiske og ad-hoc-oppgaver

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vi publiserer jevnlig gode tips og triks for å hjelpe deg i it-jungelen. Legg igjen din epostadresse for å melde deg på vårt nyhetsbrev.