iSi inSight – digital rekkverkskontroll

Dette er vår innovative løsning for digital inspeksjon av rekkverk langs vegnettet. Med moderne teknikker basert på kunstig intelligens og maskinlæring kan type og tilstand kartlegges raskt, effektivt og med høy kvalitet.

Funksjonalitet

  • ·Innsamling av data på en rask og effektiv måte
  • ·Skreddersydd rigg for innsamling av bilder i normal kjørehastighet
  • ·Bygging og trening av modeller som detekterer type og feil på rekkverk
  • ·Nødvendige data lagres på bildene og type og feil markeres
  • ·Resultater presenteres i en brukervennlig og oversiktlig plattform
  • ·Dataene lagres i en sikker database, og det kan utføres ytterligere analyser
  • ·App for trening av egne modeller etter behov

Løsningen baserer seg på masseinnsamling av bilder og skreddersydde maskinlæringsmodeller for bildegjenkjenning. Modellene detekterer automatisk type og feil på rekkverk, og gir nøyaktige posisjoner for hvor de befinner seg. iSi AS er først ute med å ta i bruk maskinlæring for å effektivisere denne prosessen.

iSi inSight har blitt utviklet som et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Arvid Gjerde AS, Statens vegvesen, NTNU Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Innsamling av data

Innsamling av bildedata foregår ved hjelp av en tilpasset rigg med tre høyteknologiske kameraer og GPS. Riggen monteres bak bilen, og datafangsten kan gjennomføres i normal kjørehastighet, opp mot 80 km/t. Dette gjør innsamlingen rask og effektiv, samtidig som den ikke hindrer normal trafikk på vegen.

Den innsamlede dataen lagres så i en sikker database, og deretter kan våre trente maskinlæringsmodeller automatisk gjenkjenne rekkverkstyper og markere feil og mangler.

Rapportering og analyse

Inspeksjonsresultatene blir fremstilt på en brukervennlig måte i vår skreddersydde plattform, slik at våre kunder enkelt får oversikt over hvilke rekkverksfeil og -typer som finnes, og hvor de er lokalisert. Dette gir et godt styringsgrunnlag for å kunne prioritere og igangsette tiltak.

Bildene blir oppbevart i vår database, slik at de kan nyttiggjøres for videre analyser etter behov. Løsningen tilbyr også tilgang på data via API.

App for tilpasset trening av datamodeller

Ulike bedrifter kan ha ulike behov. Derfor har iSi utviklet en egen app der bedrifter kan trene sine egne maskinlæringsmodeller på en enkel og smidig måte.