Systemutvikling

Våre erfarne utviklere skreddersyr nettløsninger etter kundens behov for å digitalisere arbeidsprosesser og forbedre datainnhenting og informasjonstilgang. Løsningene vi utvikler er bygd på etablerte teknologiske verktøy og med muligheter for integrasjoner mot øvrige systemer via API grensesnitt.

Vi tilbyr

 • ·Forbedring av forretningsprosesser
 • ·Erfarne systemutviklere
 • ·Effektiv og automatisert arbeidsflyt
 • ·Åpne og integrerbare løsninger
 • ·God oppfølging
 • ·Brukerstøtte, opplæring og dokumentasjon

Smått og stort

Vi har lang erfaring i utvikling av ulike tjenester både for internett, intranett og mobil for bedrifter. iSi leverer både enkle løsninger og større forretningskritiske system som forenkler innsamling av data, med full integrasjon med ulike eksterne systemer.

I tillegg har vi svært god erfaring fra flere prosjekter med løsninger for GPS-oppmåling og kartintegrasjoner.

Vi har også bred erfaring i modernisering av Notes/Domino løsninger og gjøre disse nettbasert slik at de kan benyttes uten behov for Notes klient. Det er en langt mindre prosess enn konvertering til andre løsninger og en får samtidig mulighet til å bygge tettere integrasjoner mot øvrige system.

Vår kompetanse

Vi har bred erfaring i utvikling av løsninger for flere plattformer og vektlegger spesielt brukervennlighet, sikkerhet og integrasjoner. Alt dette er elementer som gjør at du får system som du kan bygge videre på, og som kan vare i mange år.

I utvikling av løsninger vektlegger vi:

 • God analyse og kartlegging av behovene
 • Effektivisering av arbeidsprosesser
 • God sikkerhet i behandling av registrerte data
 • Automatisert arbeidsflyt
 • Effektiv utnyttelse av data
 • Analyse og bruk av data til forbedring
 • Integrasjon med andre plattformer, system og løsninger

Teknologier

Vi har bred kunnskap og erfaring på følgende teknologier og tjenester:

 • Java
 • HTML/CSS
 • Moderne rammeverk for nett og mobil
 • Netlify
 • HCL Notes/Domino
 • Office 365
 • SharePoint
 • Visma.net
 • Electron
 • Azure
 • AWS