Våre produkter og tjenester

Vår målsetning er å lage IT-løsninger som forenkler, effektiviserer og forbederer arbeidsprosesser i bedrifter. Vår erfaring er at mange har de samme behovene, og med fleksibilitet i løsningene kan en bygge videre på erfaringene til hverandre. Under beskriver vi de viktigste løsningene som vi leverer.

iBricks forretningssystem
iSi inSight – digital rekkverkskontroll