App for manuell tilstandskontroll rekkverk

For vegeier utviklet vi en app for å registrere manuelle inspeksjoner av rekkverk og sende inn resultater til Vegdatabanken.

Funksjonalitet

  • ·Enkel registrering med automatisk GPS posisjonering
  • ·Triggging av fotografering fra registreringsbilde
  • ·Visning av egen posisjon og skader i kart
  • ·Fungerer offline med automatisk synkronisering når nettilgang
  • ·Automatisk innsending av tilstand til Vegdatabanken

I forbindelse med manuelle inspeksjoner av vegrekkverk utviklet vi en løsning for å registrere dette, og som er kombinert med GPS og kamera for registrering. Skader og registreringer vises både i kart og i filtrerbare lister.

Bruker kan på forhånd laste opp vegstrekninger som skal kontrolleres slik at registreringene automatisk ble koblet mot nødvendige objekter i Vegdatabanken. Appen kan brukes offline og synkroniserer automatisk data med server.