Timeføring på nett og mobil

La de ansatte føre timer når og hvor de vil, uten å være avhengig av PC, stemplingsur, kronglete pålogging, regneark eller papirskjema. iSi leverer komplett timeføringssystem slik at du kan føre timer på oppdrag, prosjekt og internt arbeide, både online og offline.

Funksjonalitet

  • ·Enkel og oversiktlig timeføring
  • ·Inkluderer før av diett, overtid og reisetid
  • ·Kan timeføre direkte på prosjekt
  • ·Dagvisning på mobil
  • ·Godkjenningssystem for timer
  • ·Overføring av timer til regnskapssystem
  • ·Perfekt for arbeidere ute på oppdrag
  • ·Fungerer offline og online

Dette systemet gjør at man kan føre timer både på internt arbeid, så vel som arbeid utført for kunder.

De ansatte kan registrere både via nettleser, mobil og nettbrett. App-en har synkronisering som gjør at du på nettbrett også kan føre timer selv du ikke er koblet til nettet.

Du grupperer de ansatte i lag kan føre timer for både dag og uke i et oversiktlig skjema. Du får oppsummering av alle timer for gjeldende uke i samme skjema.

Du kan også føre diett på ordrer og prosjekt. I rapportene får du full oversikt over lagsammensetninger og deres timeføringer.

Alle timer på en ordre eller et prosjekt gjennomgås av en som må godkjenne føringen, før alt overføres til regnskapssystemet.

Du kan også gjøre registrering av timer og kostnader for arbeidere ute på oppdrag som del av et skreddersydd prosjektstyringssystem. Timer og kostnadsføres direkte på prosjekt og på montert element, og med angivelse av kategorier. Drill down rapportering av kostnader på prosjekt, og til detaljert pr. element. I tillegg blir det laget egne rapporter for prosjektregnskap.

Ta kontakt om du vil se en demo eller for en prat om å få ditt eget timeregistreringssystem.

Strandgata 6
6300 Åndalsnes
Meld deg på vårt nyhetsbrev!Vi publiserer jevnlig gode tips og triks for å hjelpe deg i it-jungelen.
© 2021 iSi AS
Personvernerklæring
Følg oss: