skygge

Du kan få et varsel om at du må følge opp en e-post du har sendt ut. Dette kan være for å minne deg selv på om å følge den opp, eller at du vil sette en dato for å etterlyse svar etc.

Dette gjør du slik:

 • Lag en ny epost (holde nede CTRL på tastaturet og trykk på M)
   
 • Under mottaker-feltene og Emne finner du denne raden med funksjoner:
  Action-knapper
   
 • Bak Påminnelse ser du et kalenderikon. Klikk på dette for å få opp datovelgeren:
  Kalender
   
 • Velg dato for når du vil ha påminnelse:
  Velg dato
   
 • Gjør ferdig og send e-posten

Nå vil e-posten bli lagret i iBricks på person og organisasjon, og du få en påminnelse om oppfølging på datoen du har valgt.

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731

Vår personvernerklæring