skygge

En e-post fører ofte til at du må gjøre en oppgave. Du kan bruke iBricks til å gi denne oppgaven til noen andre. Slik gjør du det:

 • Dersom du enda ikke har arkivert e-posten kan du gjøre dette i én og samme operasjon:
  • Marker eposten ved å klikke på den
    
  • Trykk på knappen iBricks over innboksen:
   iBricks-knapp
    
  • Velg Arkiver i korrespondanse. Følgende vindu kommer opp:
   Arkivering i korrspondanse
    
  • Velg arkfanen Tildel oppgave:
   Tildel oppgave
    
  • Velg dato i feltet Frist slik at den som får oppgave med å følge opp e-posten vet når dette må være utført. Deretter velger du den, eller de, som skal få oppgaven i feltet Tildel til. Du kan også gi en utfyllende beskrivelse av det som skal gjøres:
   Utfyllende beskrivelse

   (I skjermbildet over er Slett fra min innkurv automatisk valgt siden jeg tidligere har valgt Lagre som standardvalg (se tips nummer 1 over).)
    
  • Klikk OK
    
 • Nå vil e-posten arkiveres under valgt person, tilhørende organisasjon og evt prosjekt. I tillegg vil den som har fått oppgaven motta en e-post om at han har mottatt en oppgave, med lenke til e-posten i arkivet i iBricks. E-posten vil også fjernes fra innboksen.

 

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731

Vår personvernerklæring