skygge
HMS- og kvalitetsstyring

Enkel ivaretakelse av internkontroll med bl.a. følgende funksjoner:

  • Automatisk varsling via e-post, med påminnelser
  • Versjonsstyring av styrende dokumenter
  • Avviksrapporter med enkel mulighet for å ta bilder
  • Lage egne digitale skjema og sjekklister som arkiveres og kategoriseres digitalt
  • Oppgavestyring for varsling av regelmessige rutiner og registreringer, både via sms og e-post

Vi leverer en oversiktlig og nettbasert system for internkontroll som er enkelt å ta i bruk. Det er tilpasset både PC og mobilbruk for enkel innrapportering og ivaretar kravene som små- og mellomstore bedrifter har til dokumentasjon og kontinuerlig forbedring gjennom internkontroll forskriften.

Systemet består av flere moduler som sammen utgjør et effektivt system for tyring og oppfølging av HMS og kvalitet i bedriften:

  • Styrende dokumenter med versjonskontroll og elektroniske signaturer
  • Avviksbehandling og rapportering av ønskede og uønskede hendelser og behandling av disse
  • Digitale skjem og registreringer som brukes til ulike typer sjekklister, risikovurderinger m.m.

Bedrifter kan definere egne oppsett av arbeidsflyt for behandling og godkjenning av registrerte data. All behandling skjer elektronisk med varsling over e-post eller sms, med bruk av digitale signaturer og publisering slik at kun gyldige dokumenter gjøres tilgjengelige for ansatte. Ansatte vil kun se sine egne registreringer, mens administratorer kan se alle registreringene.

Systemet er tilgjengelig på en portal for brukere med enkle snarveier og dashboard som viser løpende utvikling og statistikk. I tillegg er det effektive søkefunksjoner og egen rapportgenerator med mulighet for eksport av data.

Portalen kan også bygges ut med nye moduler ved behov.

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731

Vår personvernerklæring