Importere helligdager inn i kalenderen

Beskrivelse av hvordan du kan importere fri- og helligdager inn i HCL Notes og Microsoft Outlook.

Publisert 09/10/2019

Du har sikkert opplevd det. At du har kalt inn til et møte på en mandag, og så har du fått en melding fra noen som sier: "Jeg har ikke tenkt å jobbe på andre pinsedag. Så jeg kommer ikke på møte."

Det er ikke lett å holde styr på alle helligdagene, spesielt ikke de bevegelige. Men visste du at Notes gir deg muligheten til å importere alle norske offentlige fri- og helligdager inn i kalenderen din? Du kan også importere helligdagene for andre land.

HCL Notes

Slik importerer du inn helligdager:

1. Åpne kalenderen din i Notes

2. Klikk på knappen Mer og velg Importer fridager...:

Importer fridager

3. Velg Norge i listen som kommer opp:

Norge i valglisten

4. Klikk OK

5. Nå vil alle norske helligdager bli importert inn i kalenderen din. Slik ser for eksempel april 2020 ut i kalenderen etter import:

Helligdager i april 2020

For å importere for andre land gjentar du bare punkt 1-5, men velger et annet land i punkt 3.

Microsoft Outlook

1. Stå i kalenderen i Outlook

2. Klikk på Fil i menyen helt øverst og klikk på valget Alternativer:

Alternativer i Outlook

3. Klikk på Kalender i vinduet som kommer opp:

Klikk på Kalender

4. Klikk på knappen Legg til helligdager...:

Legg til helligdager

5. I vinduet som kommer opp blar du deg ned til du finner Norge, og krysser av det (dersom du ønsker å importere for andre land kan de også velges her):

Velg Norge i listen i Outlook

6. Klikk OK

7. Outlook vil nå jobbe med å importere helligdagene

8. Klikk OK på meldingen du får opp om at den har importert helligdagene

9. Klikk OK på vinduet for innstillingene

10. Nå vil alle offentlige hellig- og fridager i Norge være markert i kalenderen din:

Outlook-kalender med helligdager