iBricks forretningssystem

Modulbasert IT løsning for bedrifter som gir et effektivt styringssystem for bl.a. dokumentasjon og internkontroll. Fokuset er enkel gjenfinning av data og integrasjoner for å unngå å oppdatere data i flere IT løsninger.

Funksjonalitet

 • ·Felles kontaktregister for hele bedriften
 • ·Felles prosjektregister med full oversikt over prosjektdokumentasjon
 • ·Versjonskontroll av styrende dokumenter
 • ·Automatisk arbeidsflyt via e-post og sms
 • ·Avviksrapporter med bilde og posisjon
 • ·Bygg dine egne digitale skjema
 • ·Oppgaver med full sporing, både til enkeltoppgaver og til periodiske registreringer

Nettbasert forretningssystem som ivaretar kommunikasjon og samarbeid både internt og eksternt. Løsningen er modulbasert og inneholder ulike moduler som ivaretar bedriftens behov for datastyring og digitalisering av vanlige forretningsprosesser.

Moduler

Systemet består av flere moduler som sammen utgjør et effektivt system for styring og digitalisering av arbeidsprosesser i bedriften:

 • Felles kontaktregister med firma og kontaktpersoner, synkronisert med Foretaksregisteret. Støtter utvalgslister som kan brukes for utsendelser både via e-post og sms.
 • Prosjektregister som gir en samlet oversikt over prosjektdokumentasjon og som er tett integrert med de andre delene av løsningen. Modulen er også integrert med bl.a. Sharepoint og som kan integreres med timeføringssystemer, regnskapssystemer m.m.
 • Styrende dokumenter med versjonskontroll og elektroniske signaturer
 • Avviksbehandling og rapportering av ønskede og uønskede hendelser og behandling av disse
 • Digitale skjema og registreringer som brukes til ulike typer sjekklister, risikovurderinger m.m.
 • Oppgavestyring med full sporing og med støtte for repterende oppgaver for å ivareta krav til registreringer knyttet til HMS og kvalitet.

Rollestyrt arbeidsflyt

Bedrifter kan definere egne oppsett for arbeidsflyt til behandling og godkjenning av registrerte data. All behandling skjer elektronisk med varsling over e-post eller sms.

Systemet er også rollestyrt og bruker digitale signaturer til publisering. På den måten gjøres gyldige dokumenter tilgjengelige for de ansatte som har tilgang. Medarbeiderne vil bare se egne registreringer, mens administratorer vil se alle registreringer.

Kontrollpanel og statistikk

Systemet er tilgjengelig via en portal som har enkle snarveier. Portalen har også et kontrollpanel som viser løpende utvikling og statistikk. I tillegg er det søkefunksjoner og en egen rapportgenerator med mulighet for eksport av data til andre løsninger og regneark.

Portalen kan også bygges ut med nye moduler ved behov.

Integrasjoner

Løsningen er fullt ut integrerbar med vanlige e-post systemer, Microsoft Teams, Microsoft 365, SharePoint, HCL Domino og de mest vanlige ERP- og regnskapsysstem via API