iSi inSight digital rekkverkskontroll - første leveranser gjennomført

I mars 2023 ferdigstilte iSi de første tre leveransene av vår nye storsatsing på digital rekkverkskontroll, iSi inSight.

Det som leveres:

  • ·Skreddersydd rigg for innsamling av bilder i normal kjørehastighet
  • ·Innsamling av bildedata langs vegnettet på en rask og effektiv måte
  • ·Analyse ved hjelp av våre maskinlæringsmodeller som detekterer type og feil på rekkverk
  • ·Dataene lagres i en sikker database, og det kan utføres ytterligere analyser
  • ·Resultater presenteres i en brukervennlig og oversiktlig plattform

I løpet av våren har iSi arbeidet med å utvikle og kvalitetssikre maskinlæringsmodellene som detekterer type og feil på rekkverk. I slutten av mars ble de tre første leveransene våre ferdigstilt, til henholdsvis to store og én mindre vegentreprenør.

Den digitale rekkverkskontrollen ble gjennomført i tre ulike norkse fylker, og på både europa-, riks- og fylkesveger.

iSi inSight-løsningen baserer seg på masseinnsamling av bilder og skreddersydde maskinlæringsmodeller for bildegjenkjenning. Modellene detekterer automatisk type og feil på rekkverk, og gir nøyaktige posisjoner for hvor de befinner seg. iSi AS er først ute med å ta i bruk maskinlæring for å effektivisere denne prosessen.

iSi inSight har blitt utviklet som et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Arvid Gjerde AS, Statens vegvesen, NTNU Ålesund, Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge.