#
Sensorvisning, foto: Utrøna

Dette har iSi levert til demorommet hos Utrøna

SensorknappI samarbeid med Digital Allianse har iSi satt opp et demorom hos Utrøna. Her kan alle som ønsker komme på omvisning, og få testet ut flunkende ny sensorteknologi. Dette gjøres ved hjelp av flere sensorer som er koblet mot tre PC-er. Disse PC-ene henter inn data og styrer informasjonen til skjermene.

Det er Disruptive Technology og Meraki som har utviklet sensorene som blir brukt. Inne i demorommet får du praktiske oppgaver i en arbeidsflyt som blir styrt av sensorene.

Oppgavene innbefatter bruk av sensorer for temperatur, nærhet og telling av mobile enheter. For eksempel kan man ved hjelp av sensorene sjekke om vinduet er åpent eller lukket. Tanken er at dette er teknologi som man kan bruke for å regulere temperaturen i bygg. Det kan også brukes til overvåking av temperatur i rom som ikke kan komme over eller under en viss temperatur.

Inne i demorommet telles også antall mobile enheter (mobiltelefon, nettbrett ol) som er inne i rommet. Ved hjelp av en grafisk Demoromframstilling på en skjerm kan man se hvor i rommet disse enhetene befinner seg.

I tillegg bruker vi sensorene til å telle antall besøk i Innovasjonssenteret. Da kan vi for eksempel hente ut statistikk over siste døgns besøk.

Ta kontakt med iSi for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å integrere sensorteknologi i dine løsninger og i din bedrift. Og kontakt Utrøna for å bestille tid for å komme og få teste.


Utrønakalender, foto: Anunatak

Møteromsreservasjon for Utrona.com

iSi har levert innovasjonssenteret Utrønas nettsider. Dette innbefatter både publiseringsløsningen for nettsidene, men ikke minst også bestillingsystemet for konferanse- og møterom ved senteret.

 • Presentasjon av hvert møterom
 • Skjema for bestilling av møterom
 • Felles e-postboks som bestillingene sendes til
 • Oversikt over når de ulike møterommene allerede er bestilt

 


Eksempel timeføring, foto: iSi AS

Timeføring for nett og mobil

Ny modul for timeføring for kunde som ansatte kan bruke både på nettbrett i offline modus og på nett via mobil eller nettleser. Løsningen kombinerer dagføring med angivelse av ansatte pr. lag og timeføring pr. uke i et oversiktlig bilde med oppsummering for alle på laget for gjeldene uke.

Oversiktlig føring av timer og diett på ordre og prosjekt og hver kombinasjon av lagsammensetning vises på egen linje.

Funksjoner:

 • Enkel og oversiktlig føring av timer
 • Løsningen inkluderer også føring av diett, overtid og reisetid.
 • Dagvisning på mobil
 • Godkjenning av timer på ordrenivå
 • Overføring av godkjente timer til Huldt & Lillevik lønnssystem

Innovasjonsfestivalen 2018, foto: iSi AS

Ny nettside med nettbutikk for Innovasjonsfestivalen

Ny nettside for Innovasjonsfestivalen 2018  med online påmelding og nettbutikk for kjøp av festivalpass. Nettbutikken er integrert på siden slik at brukere slipper å bli omdirigert til en egen nettside for kjøp.

Egne sider for hver programpost og presentasjon av foredragsholdere tilknyttet de enkelte foredragene. Deltakere får tilsendt ical fil med de programpostene som er er påmeldt, og med en egen link der de kan endre hvilke programposter de vil delta på.

Funksjoner:

 • Presentasjon av programposter med tilknyttede innledere
 • Presentasjon av innledere
 • Nettbutikk for kjøp av festivalpass, med early-birds priser
 • Kunde kan selv vedlikeholde artikler, priser og tilbudsperioder
 • Personlig side med påmeldinger for hver enkelt deltaker

Tindebloggen, foto: iSi AS

Tindebloggen

Utviklet ny nettside med egen blogg for Norsk Tindemuseum og Norsk Tindesenter. Siden er lagt opp til at flere forfattere kan delta med blogg innlegg, og siden er integrert med Facebook kommentarer for å få tilbakemeldinger på de enkelte innleggene. Løsningen har automatisk optimalisering av bilder og kategorisering av innlegg.

Se https://tindemuseet.no/blog


Kaskjer i Rauma eksempel, foto: iSi AS

Facebook integrasjon for aktivitetskalender

Kaskjer i Rauma er en aktivitetskalender for alle lag, organisasjoner og firma i Rauma. Det gir en felles kalender der arrangement er kategorisert på type og sted, og aktivitene fra denne kalenderen vises også på storskjermer rundt omkring i kommunen.

På oppfordring fra arrangører som bruker Kaskjer i Rauma har vi nå laget en integrasjon mot Facebook slik at aktiviteter som registreres på Facebook automatisk blir hentet inn i aktivitetskalenderen i Kaskjer.

Arrangører behøver bare å registrere sin Facebook id i sin Kaskjer profil og alle aktiviteter fram i tid blir da automatisk hentet inn og vist i Kaskjer. Arrangørene har også mulighet til å redigere og slette Kaskjer oppføringene dersom de ønsker dette.

I tillegg kan alle arrangørene nå bruke påmelding på sine arrangementer.


Innovasjonsfestivalen 2017, foto: Nordveggen

Nettside for Innovasjonsfestivalen 2017

Opprettet på kort tid egen nettside for Innovasjonsfestivalen 2017 på Åndalsnes. Siden henter data fra Kaskjer i Rauma og det ble laget integrasjon mot Kaskjer, slik at deltakere og firma enkelt kan melde på flere deltakere på flere arrangementer samtidig.

I tillegg ble det laget Excel rapporter der en enkelt kan ta ut deltakerliste på de enkelte arrangementene.


Eksempel på kvalitets dashboard, foto: iSi AS

Nye dashboard for iBricks portal

Vi har nå utviklet egne dashboard for de ulike modulene i iBricks der kunden selv kan designe egne dashboard sider med ulike widgeter som viser diagrammer med status, siste oppdateringer m.m.

Innenfor avviksrapportering kan en se dynamiske diagram som viser vanlige feiltyper, årsaker til feil og en kan sammenligne med tidligere år. Det er også egne widgeter som viser status på behandling.

Brukere kan velge hvilke widget de vil inkludere på de ulike dashboardene. Widgeter samles i en katalog som blir utvidet med nye muligheter fortløpende.


Statistikk deltakerevaluering kurs, foto: iSi AS

Administrasjonsystem for kurs

Komplett administrasjonssystem for kursarrangør som styrer hele prosessen fra planlegging av kurs, bemanning, elektronisk påmelding, utsendelse av informasjon til deltakere, rapportering, fakturering og evaluering. For utsendelser bruker systemet dokumentmaler som kunde selv kan tilpasse for ulike typer kurs. Link til evaluering sendes automatisk ut til deltakere siste kursdag via sms eller e-post.

Systemet har gode statistikk og rapporteringsmuligheter både via interaktive grafer, lister med ulike filter og eksportmuligheter til Excel.

Funksjoner (lite utvalg):

 • Kursplan med påmelding på egne nettsider
 • Utsendelse av bekreftelse til deltakere, med praktisk informasjon
 • Dashboard med påmeldinger pr. kurs, siste påmeldinger og statistikk
 • Rapportering og kursevaluering med sammenligning pr. kursleder
 • Utsendelse kursbevis
 • Automatisk overføring av ordre til Visma Global
 • Arkivering av all korrespondanse pr. deltaker og firma

Romsdal.com mobilportal, foto: iSi AS

Mobilportal for romsdal.com

Romsdal.com er blant de mest besøkte sidene i Rauma. Vi laget den opprinnelige versjonen i 2010 og lagde nå en mobilportal for alle turene med visning både på interaktive kart og i lister med ulike filtere.

Mobilportalen tar i bruk funksjoner på mobilen som posisjon og viser bl.a. turer etter avstand fra der en er. Alle dataene som brukes er fra den opprinnelige portalen.

Funksjoner:

 • Forside som viser utvalgte turer ut fra gjeldene sesong
 • Viser automatisk lengde til start basert på brukerens posisjon
 • Interaktiv kartvisning med filter for ulike turtyper
 • Listevisning med sorterbare kolonner og filter for ulike turtyper
 • Automatisk vegbeskrivelse via Google maps
 • Turbeskrivelser med tekst, kart, bilder og høydeprofil

Kartutdrag av sporingssystem, foto: iSi AS

Kartvisning arbeid, integrert med flåtestyring

Kartvisning av arbeidsoppdrag som er integrert med flåtestyring av materiell. Viser alt i samme kart med automatisk oppdatering ettersom materiell beveger seg. Gir full informasjon om arbeidsoppdrag og materiell.

Funksjoner
 • Viser detaljer for arbeidsoppdrag med posisjoner
 • Henter oppdaterte data fra flåtestyringssystem
 • Kan poste data direkte tilbake til flåtestyringssystemet
 • Valgfri visning av type materiell
 • Viser fart og retning med symboler på materiell i bevegelse

GPS spor med målepunkt, foto: iSi AS

Kartvisninger utført arbeid

Løsning for GPS registrering av utført arbeid ute i felt, målt opp med nettbrett med egen CPos antenne. Automatisk innrapportering med materialforbruk av data over nett.

Basert på datainnsamling fra montører i felt kan bedriften enkelt holde oversikt over utført arbeid. Visninger kan sorteres etter b.la. ordrenummer og sted og har detaljert interaktivt kart med visning av registrert spor, med detaljer for hvert enkelt målepunkt og avstand mellom målepunkter.

Funksjoner:

 • GPS registrering med nettbrett med korreksjonsdata fra CPos systemet
 • Spor og artikkelforbruk lagres lokalt og overføres via nett ved nettforbindelse
 • Interaktiv kartvisning med detaljer og kvalitet på gps data
 • Mulighet til å redigere og slette spor med dårlig kvalitet
 • Automatisk overføring av materialforbruk til faktura

Eksempel visning bilder fra webkamera, foto: iSi AS

Drift av webkamera, romsdal.com

Løsning for regelmessig innhenting av bilder fra webkamera og presentasjon av disse på nettside. Leverer også bildedata videre via nettjeneste slik at andre kan bruke bilder på egne nettsider. Henter bilder regelmessig, og optimaliseres automatisk på server. Løsningen styrer også kameraene og flytter posisjon på kamera som har støtte for dette.

Funksjoner:

 • Styring av kameraposisjoner
 • Automatisk henting av bilder til angitte intervaller
 • Kontroll av dagslys, unngå mørke bilder
 • Henter bilder både via e-post og ip adresse
 • Automatisk optimalisering av bilder

SMS-modul, foto: iSi AS

Ny SMS modul som plugin

Laget ny plugin for sms sending til enkeltpersoner og grupper. Automatisk oppslag mot enkeltpersoner i privat adressebok  og i felles adressebok, samt mot grupper. Enkel sending av sms meldinger.

Funksjoner:

 • Validering av mottakere
 • Type ahead på navn
 • Automatisk kontroll for å unngå dobbeltsending til personer som er med i flere grupper
 • Tilgangskontroll til  meldinger

Dataregistrering i felt hos Arvid Gjerde AS, foto: Arvid Gjerde AS

Dataregistrering med nettbrett og GPS

Løsning for datainnsamling og posisjonsinnhenting ved hjelp av industri-tilpasset nettbrett og GPS-antenne. Utføring av ordre med beregning av materialbruk og arbeidskostnader basert på tid og distanse.


Eksempel kostnadsføring prosjekt, foto: iSi AS

Time- og kostnadsregistrering prosjekt

Registrering av timer og kostnader for montører ute på oppdrag som del av et skreddersydd prosjektstyringssystem. Timer og kostnadsføres direkte på prosjekt og på montert element, og med angivelse av kategorier. Drill down rapportering av kostnader på prosjekt, og til detaljert pr. element. I tillegg ble det laget egne rapporter for prosjektregnskap.

Funksjoner:

 • For montører ute på oppdrag
 • Registrering på prosjekt og element
 • Automatisk synkronisering når nettilgang
 • Detaljert drill-down rapportering

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731

Vår personvernerklæring