skygge

Notes har en rekke måter å søke etter innhold på. Dette viser den kjappeste måten å søke på i en oversikt i Notes.

Hvordan søke

 1. Stå inne i oversikten i Notes hvor du ønsker å søke etter et dokument:
  Notes view

   
 2. Klikk på den kolonnen som du ønsker at oversikten skal være sortert på. Kolonner som kan sorteres har et merke som dette, som kan peke både opp og ned:
  Sorteringskolonner

   
 3. Her har jeg valgt å sortere på navn og klikker på dette feltet:
  Valgt kolonne

   
 4. For å søke begynner du bare å skrive på tastaturet. Du behøver ikke å klikke på noe som helst. Når du begynner å skrive får du opp dette vinduet:
  Søke på husøy
   
 5. To ting:
  a) Den vil kun søke i feltet du har sortert på.
  b) I dette tilfellet har jeg søkt etter husøy, fordi det fulle navnet på personen jeg søker etter er Husøy, Fred. Dersom jeg hadde skrevet fred ville den ikke funnet dokumentet. Du må altså skrive starten av søkeordet! 

   
 6. For å søke klikker du på knappen Søk (Find). Dersom den finner det du har søkt etter vil den hoppe til første dokumentet hvor den får treff:
  Husøy

   
 7. Den hopper da til første treff, og du kan da bla deg ned til det riktige dokumentet

Endre sorteringsfelt

Du behøver ikke å lukke søkevinduet for å endre sorteringen av oversikten. Du kan endre dette i nedtrekksfeltet Finn i/Find in:
Finn i
 

Nå vil oversikten sorteres på det valgte feltet (du vil se at rekkefølgen endrer seg i bakgrunnen) og du kan nå søke på et ord eller uttrykk som dette feltet skal starte med. 

Andre valg

Du kan også gjøre en del andre valg i søkevinduet. Disse får du fram om du klikker på plussknappen foran Flere valg.../More Options...:
Flere valg

 

Her kan du velge om den skal gjøre forskjell på små og store bokstaver, om den skal gjøre forskjell på aksent (e vs é) og om det du har skrevet må være hele ordet, eller om det bare skal være deler av ordet du har søkt på. 

Du kan også velge om den skal søke nedover eller oppover i oversikten som standard. Du kan også sette på at dersom den kommer til bunnen eller starten av oversikten, så skal den søke fra motsatt ende. På den måten har det ikke noe å si om du står midt i oversikten når du starter søket.

 

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731

Vår personvernerklæring