skygge

Ha alltid tom innboks og ha e-posten oppe bare på morgenen, etter lunsj og rett før du går. Stadige avbrytelser på grunn av melding om ny e-post er distraherende. Slik gjør du det:

 • Svar på alle e-poster du vil bruke under to-tre minutter på å svare på, og som ikke vil kreve mer oppfølging fra deg, før du har fått et eventuelt svar tilbake. Dra og slipp deretter disse epostene over til arkivering i iBricks:
  Autoarkviering

  E-posten vil nå automatisk legge seg inn under personen og firmaet som avsenderen kommer fra.
   
 • Dersom du ønsker flere arkivvalg, eller om du ønsker varsel om at du må følge opp en e-post, gjør følgende:
  • Marker e-posten ved å klikke på den
    
  • Trykk på knappen iBricks over innboksen:
   iBricks-knapp
    
  • Velg Arkiver i korrespondanse. Følgende vindu kommer opp:
   Arkivering
    
  • Under Tilgang (se rød pil) velger du hvilke grupper som skal kunne få tilgang til eposten etter at den er arkivert
    
  • Dersom du ønsker påminnelse om e-posten senere klikker du på kalenderikonet bak feltet Oppfølgingsdato, og velger dato:
   Datofelt
    
  • Marker Slett fra min innkurv:
   Slett fra innkurv

   Dersom du markerer Lagre som standardvalg (se rød pil) vil Slett fra min innkurv alltid være markert
    
 • Klikk OK. E-posten vil nå automatisk legge seg inn under personen og organisasjonen som personen tilhører. I tillegg vil du få en melding nå fristen går ut for oppfølging.

 

iSi AS

Strandgata 6, 6300 Åndalsnes
E-post:post@isi.no
Telefon: +47 411 43 020
Org. nr.: 987356731

Vår personvernerklæring