Slik lager du egen bakgrunn for Teams-møtene dine

Lei av bakgrunnene du kan velge i Teams-møter? Vil du ha din egen? Eller ønsker du å bruke firmalogoen? Slik gjør du det.

Publisert 08/05/2020

Har du det uryddig på hjemmekontoret? Sitter du i stygge omgivelser? Har du personer eller ting bak deg du ikke vil vise i et videomøte i Teams?

Som nevnt i denne artikkelen kan du nå velge bakgrunner som vil skjule den egentlige bakgrunnen din. Du kan også gjøre bakgrunnen bak deg uklar.

Flere har spurt om man kan lage sine egne bakgrunner. Og det kan du!

Slik gjør du det:

1. Windows: Åpne filutforskeren i Windows
Mac: Åpne Finder

2. Windows: I adressefeltet limer du inn denne adressen: %APPDATA%\Microsoft\Teams\Backgrounds\Uploads

Appdata-mappen for Teams-bakgrunner


Mac: I adressefeltet i Finder limer du inn denne adressen: ~/Library/Application Support/Microsoft/Teams/Backgrounds. Det er mulig du må holde nede Cmd-knappen på tastaturet for å klare å se biblioteket

3. Trykk på linjeskift. Du vil nå komme inn i en tom katalog

4. Finn bildefilen du vil ha som bakgrunn og legg den inn i katalogen for bakgrunner. Sørg for at bildefilen har så høy oppløsning som mulig:

Legg inn ditt eget bilde i Uploads

5. Neste gang du starter et møte i Teams vil du kunne velge denne nye bakgrunnen:

Velg ditt eget Teams-bilde

6. Velg bildet og klikk på Bruk

Nå har du ditt eget bilde som bakgrunn!