Den nasjonale vegsikringskonferansen 2024

I forrige uke deltok Fred og Ole på trafikksikkerhetsforeningen sin vegsikringskonferanse. Der fikk vi ett godt innblikk i forarbeidet til nasjonal transportplan og nye tiltak som må gjøres for å nå målet om null drepte og alvorlige skadde langs veien.

Publisert 11/02/2024

Årets vegsikringskonferanse ble arrangert 7-8 februar 2024. Dette er en viktig møteplass for alle som brenner for trafikksikkerhet og målet om null drepte og hardt skadde i trafikken. Inspirerende innlegg som ga oss ny kunnskap og inspirasjon for arbeidet vårt fremover var blant annet:

Johan Granlund sin presentasjon av Riksforbundet M Sveriges rapport om vegsikkerhet. Der han blant annet trakk frem:

- Høyere risiko for skader ved defekte eller manglende autovern.

- Store regionale ulikheter på ulykkesrisiko langs det svenske vegnettet

- Det aller dødeligste er overaskende nok understandard

Her kan du lese hele rapporten

Johan Granlund

"Johan Granlund presenterer 100 år av trafiksäkerhetsarbete"


Christian Berthelsen
sin gjennomgang av hvordan Statens Vegvesen benytter kunstig intelligens til å gruppere horisontale kurver etter ulykkesrisiko. Der vi ble bedre kjent med to ulike modeller "Regnskapsføreren" og "Designeren".

- "Regnskapsføreren" finner flest fremtidige ulykker, selv om det innebærer økt fokus på høytrafikkerte steder der det tidligere har forekommet flere ulykker. Fordi det er "der mest skjer".

- "Designeren" peker ikke ut steder der mye allerede er gjort, men prøver å finne de mer "overaskende" kurvene som er farlige på grunn av sine geometriske egenskaper.

Kunstig intelligens

"Regnskapsføreren" og "Designeren"


Gjentagende for alle foredragene var nullvisjonen og hvor viktig der er at trafikanter, myndigheter og andre organisasjoner fortsetter å jobbe sammen for å nå målet om null dødsfall og alvorlige skadde langs veien.