iSi på MNT konferansen 2021

iSi sitt innovasjonsprosjekt om digital tilstandskontroll på vegrekkverk, var en av programpostene på årets MNT (matematikk, naturvitenskap og teknologi) konferanse.

Publisert 20/03/2021

MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning). Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.

Konferansen retter seg i hovedsak mot undervisere i MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) på universitet eller høyskole.

iSi AS holdt presentasjon sammen med Ottar L. Osen, førstelektor NTNU, med tema:

Arbeidslivet som læringsarena

Maskinlæring for inspeksjon av autovern,

- et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og universitet

Fra iSi deltok Bård Indredavik, prosjektleder for iSi og Basir Sedighi, student NTNU (nå utvikler i iSi).

Ottar introduserte og presenterte hvordan de jobbet mot næringslivet for å gi relevante faglige utfordringer for studentene, og hvilken verktøykasse de hadde for studenter. Bård presenterte bakgrunn for prosjektet tilstandskontroll av rekkverk, kort om prosjektet, og erfaringer og betraktninger om samarbeidet med NTNU.

Bård la vekt på at det er en vinn vinn situasjon på mange områder; prosjektresultat, kompetansedeling og heving, samt rekruttering. Basir presenterte sine erfaringer fra to perspektiv, som student og som ansatt i iSi, og verdien det gir å studere noe man opplever som relevant i næringslivet.