Statens vegvesen med pressemelding om inSight-løsningen og samarbeidet med iSi

iSi inSight gir Statens vegvesen bedre kontroll på type og tilstand til rekkverkene langs vegen.

Publisert 27/09/2021

Statens vegvesen har vært en av samarbeidspartnerne til iSi AS i utviklingen av iSi inSight, vår nye digitale løsning for rekkverksinspeksjon. Denne uken publiserte de en pressemelding om produktet.

Bakgrunn for samarbeidet

Dagens manuelle praksis for å kontrollere tilstand og type rekkverk er både tids- og ressurskrevende, samtidig som den har langt større konsekvenser for trafikksikkerhet og miljø enn nødvendig. Våren 2021 inngikk derfor iSi et samarbeid med Statens vegvesen. Målet var å dele erfaringer og gjennomføre en pilot for å teste og optimalisere det digitale inspeksjonsverktøyet iSi inSight. Med på samarbeidet var også vår pilotkunde Arvid Gjerde AS, som har bidratt med kompetanse og klassifisering av feil- og rekkverkstype for trening av maskinlæringsmodellene i løsningen.

Samarbeid med Statens vegvesen

Pilot våren 2021 – Manuell vs. digital kontroll

I mai 2021 gjennomførte iSi og Statens vegvesen en pilot av iSi inSight sammen i Møre og Romsdal. Det digitale inspeksjonsverktøyet ble benyttet for å kartlegge 17 km av E136 i Romsdalen. På samme tid ble det også gjennomført en manuell inspeksjon av Statens vegvesen på samme strekning, for å skape et sammenligningsgrunnlag for å videreutvikle og teste kvaliteten på løsningen.

iSi og Statens vegvesen fant mange av de samme feilene, og i tillegg fant det digitale verktøyet flere feil som ikke ble avdekket ved manuell inspeksjon. Pilotprosjektet ga i tillegg mye god innsikt om hvordan verktøyet kunne forbedres ytterligere med et større datagrunnlag, og det har iSi arbeidet med i etterkant. I sommer ble det blant annet samlet inn data fra 300 km av riksvegnettet i gamle Hedmark fylke, og for tiden jobbes det også med datafangst fra gamle Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

– Vi kan bruke under en tiendedel av tida og færre ressurser, hvis verktøyet blir så bra at vi kan unngå å gjøre manuelle inspeksjoner. Da sparer vi både tid og penger, og våre teststrekninger viser at vi får like gode resultater, sier Petter Storødegård i Drift øst i Statens vegvesen.

Les hele pressemeldingen til Statens vegvesen her.