iSi presenterte løsningen for digital rekkverkskontroll på Vegsikringskonferansen

Den årlige nasjonale Vegsikringskonferansen gikk av stabelen på Gardermoen 6.-7. september, og iSi var selvsagt til stede.

Publisert 13/09/2021

Den årlige nasjonale Vegsikringskonferansen gikk av stabelen på Gardermoen 6.-7. september. Konferansen arrangeres av Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) og er en møteplass for aktører som jobber for trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø.

Bård og Ida fra iSi var til stede på konferansen og presenterte iSi inSight, løsningen vår for digital kartlegging og tilstandskontroll av rekkverk. Både sentrale vegeiere, entreprenører og andre relevante aktører var til stede, og det oppsto flere gode samtaler og interesse rundt produktet. Våre samarbeidspartnere fra Arvid Gjerde AS og Statens vegvesen var blant annet også representert i salen.

Nasjonal transportplan (NTP) for de tolv neste årene ble lagt frem i mars 2021. Denne planen presenterer regjeringens transportpolitikk og overordnede mål fremover, og var derfor et av fokusområdene under konferansen.

Vegsikringskonferransen

De overordnede transportpolitiske målene i NTP er: Mer for pengene, Effektiv bruk av ny teknologi, Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål, Nullvisjon for drepte og hardt skadde og En enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet.

iSi inSight er et godt bidrag for å oppnå disse målene. Den innovative digitale kontrollen kan både utføres raskere og med færre ressurser enn dagens manuelle kontroll. Den manuelle kontrollen utføres i lav hastighet på 10-15 km/t, og med minst tre personer og to kjøretøy. Med den digitale løsningen kan rekkverkskontrollen gjennomføres i normal hastighet i opptil 80 km/t av én person og ett kjøretøy. Dette gir både positive miljøgevinster, mer for pengene og økt trygghet i trafikken.

Les mer om iSi inSight her.