iSi presenterte på lansering av Nemonoor - Norges nye nasjonale senter for kunstig intelligens

Fred var selvsagt tilstede på kick-off i Oslo for å fortelle om iSi inSight-løsningen.

Publisert 28/03/2023

Torsdag 23. mars ble Nemonoor, Norges nye nasjonale senter for kunstig intelligens, lansert. Fred Husøy, daglig leder i iSi, var på plass i Oslo for å presentere iSi inSight-løsningen og hvordan vi har tatt i bruk nyvinnende teknologi for å forbedre rekkverkskontroll.

Nemonoor består av 8 norske organisasjoner med bred ekspertise innen kunstig intelligens. Blant disse er Ålesund Kunnskapspark (ÅKP), som er et regionalt utviklingsselskap for innovasjon. iSi har nylig inngått et samarbeid med ÅKP som blant annet innebærer deltakelse i deres inkubasjonsprogram og mulighet for kontorplass ved ÅKPs fasiliteter i Ålesund sentrum.

iSis mangeårige samarbeidspartner NTNU er en annen av organisasjonene som utgjør Nemonoor. Hensikten med initiativet er å finne midler og støtte til virksomheter, og å koble sammen aktører innen fagfeltet som kan dra nytte av hverandre.

fred

Daglig leder Fred Husøy forteller om iSi inSight og digital rekkverkskontroll.

nemonoor

Nemonoor består av 8 norske organisasjoner med bred ekspertise innen kunstig intelligens.